DARBNĪCA

13. novembrī plkst. 18.00 runājam par filmām - "Tokyo Story", "The Shawshank Redemption" un "Svingeri".

JAUNUMI

Dramaturģijas konsultācijas pieejamas ikvienam!

 

KURSI

DARBNĪCU dramaturģijas kursi sāksies 25. oktobrī Rakstnieku savienībā!

 

"PASAULE IR NEAPTVERAMA –


IESPĒJ TO SAPRAST!"

DARBNĪCAS ir alternatīvas apmācības sistēmas un radošuma attīstības bāze topošiem un praktizējošiem teātra un kino profesionāļiem. DARBNĪCAS iniciē un realizē pastāvīgas un īstermiņa apmācības darbnīcu formā, kur interesenti līdzās teorētiskām zināšanām apgūst iemaņas to pielietošanai praksē. Apmācība notiek iespējami augstākajā profesionālajā līmenī.

 • SIRDS

  JŪTI/SAJŪTI

  Uzticies, tam, ko tā tev pukst, urkšķ, čukst un īd. Atceries, ka tā tev ir un ka tieši tava sirds izdod to griezīgo, kluso skaņa, kas iet caur kauliem, mirklī, kad esi ieslēdzis tumbas uz visskaļāko, lai to nedzirdētu un iekliegtu sevī, ka viss tomēr ir kārtībā.
  Tā skaņa nāk no tavas sirds – ieklausies tajā, ko tā tev pukst.
  (Inga Gaile)

 • PRĀTS

  APJAUT/SAPROTI

  Dramaturgs kā policists stāv līdzās saviem varoņiem. Analizē katru detaļu, lai saprastu, no kurienes radušies, ko pastrādājuši un kāpēc to darījuši.
  Tikai atšķirībā no izmeklētājiem, kurus izsauc uz notikuma vietu, dramaturgam notikums jāatrod pašam! Noķer stāstu, atrodi ,,vainīgos” un pastāsti tālāk lasītājiem – tā darbojas dramaturģisks stāsts!
  (Aiva Birbele)

 • ACS

  SASKATI/PAMANI

  Acis skatās un redz lietas un cilvēkus, kādi tie ir. Tikai dzīvojot, dabūjuši no saviem pavadoņiem dažādas brilles, mēs tos krāsojam tais krāsās, kas mums ir redzamas un nav par spilgtu.
  Uzticies savai redzei, skaties bez citu brillēm, saskati to, kas aiz izkārtnes, saskati to, kas aiz maskas.
  (Inga Gaile)

 • ENERĢIJA

  NEGULI/DZĪVO

  Lugai jābūt kā enerģijas bumbai, kura sākotnēji aizdedzina režisora un aktieru fantāzijas degļus un tad ,,uzspridzina” skatītāju zāli.
  Bet, lai spridzinātu, pašam dramaturgam jādzīvo ar ideju salūtu galvā!
  (Aiva Birbele)

Nešaubīgi kaut ko noformulējot, mēs riskējam palikt šodienā, bet rīt tā jau būs vakardiena. Tāpēc DARBNĪCU aktivitātes ir mainīgas. DARBNĪCA – nāk kopā, pēta, domā, vērtē, salīdzina, braukā, smejas, raud un līdzpārdzīvo: ikviena patiesa lieta ir dzīves vērta. Katrs aicināts piedāvāt ko jaunu – ja kā vēl pietrūkst, bet mēs paši to nemaz nepamanām.

 • LUGU KONKURSS PAR ROBEŽĀM

  Nosacījumi dalībai starptautiskā lugu konkursā

   „Sarunas par robežām” (“Talking about borders”)

  Vispārējā informācija

  Starptautiskais dramaturģijas konkurss „Sarunas par robežām“ tiek rīkots dažādās Austrumeiropas valstīs kopš 2005. gada, ik gadu tas notiek citā valstī. 2017./2018. gadu konkurss tiek rīkots Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Šis ir viens no svarīgākajiem dramaturģijas konkursiem Austrumeiropā. Iesūtītās lugas izvērtē starptautiska žūrija, un uzvarētāja/uzvarētājs saņem balvu 3500 eiro apmērā, kā arī luga tiek tulkota vācu valodā.

  2018. gada jūnijā Nirnbergā tiks godināti konkursa uzvarētāji un prezentēta luga – uzvarētāja. Pirmās vietas ieguvējs saņem balvā ielūgumu uz uzvarētāju godināšanas vakaru Nirnbergā.

  Otrās vietas ieguvējs saņem naudas balvu 2000 eiro apmērā.

  Trešās vietas ieguvējs saņem naudas balvu 1500 eiro apmērā.

  Konkursa uzvarētāji meklē sadarbības partneri – Vācijas teātri, kas pirmais uzvestu konkursā uzvarējušo lugu.

  Starptautisko dramaturģijas konkursu „Talking about borders“ rīko Nirnbergas teātris (Staatstheater Nürnberg), to atbalsta Datev eG, un tas katru gadu tiek īstenots, pateicoties dažādiem vietējiem sadarbības partneriem.

   

  Piedalīšanās noteikumi

  Konkursā var piedalīties personas, kuras ir dzimušas un dzīvo Igaunijā, Latvijā vai Lietuvā, ir kādas šīs valsts pilsoņi vai vismaz piecpadsmit gadus ir uzturējušās teritorijā, kurā šodien atrodas šīs valstis.

  Lugas var iesniegt igauņu, latviešu un lietuviešu valodā.

  Oriģināltekstam ir jāpievieno tā tulkojums angļu vai vācu valodā (darba versija). Šie tulkojumi tiks izmantoti tikai administratīviem mērķiem.

  Katrs autors var iesniegt tikai vienu lugu.

  Luga nedrīkst būt jau iepriekš uzvesta (arī ne lasījumos) vai publicēta (arī ne periodikā).

  Lugai ir jāatbilst konkursa tēmai „Sarunas par robežām: Dzīves izjūta sabiedrisko pārmaiņu laikos“.

  Lugai jābūt ar personu skaitu, lai to varētu uzvest ar ne vairāk kā pieciem aktieriem.

  Lugai ir jābūt pilnmetrāžas (ne viencēlienam): ne īsākai par 70 minūtēm.

  Saskaņā ar konkursa noteikumu trešo punktu dalībnieki nodod konkursa rīkotājiem sava darba izmantošanas tiesības.

  Darba izmantošanas tiesības

  Visi dalībnieki nodod organizatoriem sekojošas izmantošanas tiesības:

  Ne ekskluzīvas, laikā ierobežotas tiesības lugas tulkot un publicēt bez atlīdzības, piemēram, kādā antoloģijā. Ja luga kļūst par bestselleru, autors arī saņem ieņēmumus samērīgās robežās.

  Konkursa dalībnieki piekrīt, ka pirmās balvas ieguvējam tiek piemēroti šādi noteikumi:

  Autors uz gadu nodod organizatoriem ekskluzīvas tiesības uz prēmētās lugas tulkošanu un publicēšanu  pēc prēmijas saņemšanas.

  Bez tam organizatori saņem ekskluzīvas tiesības lugas uzvešanai ne vairāk kā uz diviem gadiem un maksimāli 14 publiskām izrādīšanas reizēm. Saņemot naudas balvu, uzvarētāji piekrīt vienlaikus nepretendēt arī uz  atlīdzību par minētajām tiesībām attiecīgi 3500 eiro, 2000 eiro un 1500 eiro apmērā.

   

  Iesniegšana

  Darbu iesniegšanas termiņš ir svētdiena, 2018. gada 15. aprīlis.

  Dalībniekiem ir jāiesniedz:

  1. Lugas teksts oriģinālvalodā
  2. Lugas teksts angļu vai vācu tulkojumā
  3. Informācija par autoru angļu vai vācu valodā, kā arī lugas satura īss izklāsts (sinopse)
  4. Apstiprinājums, ka dalībnieks ir iepazinies ar konkursa noteikumiem un tiem piekrīt.

  Lugas iesniedzamas elektroniski vai nosūtāmas pa pastu (uz aploksnes norādot “Drama Contest”):

  Christian Papke, Staatstheater Nürnberg, Richard –Wagner-Platz 2, DE – 90443 Nürnberg

  Lugas un visus iesniedzamos materiālus ieteicamāk sūtīt elektroniskā veidā ar norādi „Drama Contest“ uz adresi: christian.papke@staatstheater-nuernberg.de

  Informāciju par Nirnbergas teātri un konkursu vācu un angļu valodās atradīsiet, ejot uz https://www.staatstheater-nuernberg.de/index.php?page=schauspiel,talking_about_borders

  Organizatori neuzņemas atbildību par nozaudētiem dokumentiem. Iesniegtie materiāli netiek nosūtīti atpakaļ.

  Prēmēšana un juridiskie nosacījumi

  Iesniegtie darbi anonīmi tiek nosūtīti starptautiskai žūrijai. Tajā ir seši profesionāli locekļi, no kuriem pa vienam pārstāvim ir no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas (1+1+1).

  Uzvarētājs tiek paziņots līdz 2018. gada jūnija beigām.

  Žūrija savu lēmumu paziņo rakstiski. Lēmumu pieņemšanas process netiek publiski komentēts.

  Lēmums ir galīgs, tas ir nemaināms.

  Iespējamu domstarpību gadījumā attiecībā uz darbu izmantošanas tiesībām, tulkojumiem, publikācijām vai inscenējumiem, pretenzijas tiek izskatītas atbilstoši Vācijas likumdošanai Nirnbergas pilsētas tiesas iestādē.

   

   

 • DARBNĪCĀS VĒRTĒ 48

  Dramaturģijas darbnīcās vērtē* (13.11.17.):

   

   

  Bēgšana no Šaušenkas


  Visai iepriekšparedzams, īpaši, ja izvēlēts šāds nosaukums. Apzināts potenciālu konfliktu nogludinājums, tie tiek ļoti apdomīgi regulēti, neļaujot īpaši līdzpārdzīvot. Uz dramatiska vēstījuma fona, izveidota piedzīvojumu filma, kas mazina tā potenciālo vērtību. Vēstījums tadejādi kļūst neskaidrs – kaut teorētiski par nepakļaušanos sistēmai, vadošā rakstura motivācijas aktivizējas vairāk ārēju norišu iespaidā: kaut konsekventi sagatavota bēgšana, tomēr to izraisa no varoņa neatkarīga situācija.

   

  raksturi -  4  

  sižets – 4  

  tēma/stils – 4   

  vēstījums – 3,5  

   

   

   

  Svingeri

   

  Kaut raksturi apzinīgi veidoti, tomēr tālākā stāstījumā tos rīcību vairs nevada viņu pašu sapņi un vēlmes, bet gan uzspiesti sižeta pagriezieni, kas bijuši autoriem nepieciešami, kāda joka vai pikantuma atrādīšanas dēļ. Raksturi tādēļ kļūst mazticami, pārplūst tipāžos. Ļoti mulsina pilnīgi no cita plaukta izvilktais stāsts par geju un meiteni, kura meklē vīriešus – sākotnējais filmas uzstādījums rosina domāt, ka abi stāsti būs vienoti, tomēr saņemam vilšanos. Sajūta, ka atsevišķais stāsts nepieciešams tikai noteiktas metrāžas sasniegšanai.  Filmas popularitāte balstīta mazāk dramaturģiskās likumsakarībās, vairāk smieklīgu atrakciju montāžā, kur noteicošais ir gaume. Ja tā atbilst filmas veidotāju uzstādījumam, tad pat klaji neloģiskas lietas var netikt ievērotas (piemēram, koriģējošā apakšveļa svingeru tusiņā, u.c.).

  raksturi -  2,5  

  sižets – 2  

  tēma/stils – 2   

  vēstījums – 2  

  *) Tiek vērtētas tikai dramaturģijas kvalitātes, vērtējums vidējais no klātesošo viedokļiem, piecu siržu skalā. Komentāri – sarunas tēzes.
 • DARBNĪCĀS VĒRTĒ 47

  Dramaturģijas darbnīcās vērtē* (25.09.17.):

   

   

   

  Unthinkable

  Filmas sižeta pavērsieni ir spriedzi uzturoši (kā kvalitatīvam trillerim arī pienākas), tomēr visinteresantākais ir tieši filmas vēstījums. Tas mudina skatītāju domāt par to, vai vardarbība tomēr dažkārt nav attaisnojama. It īpaši reizēs, kad viens ir jāupurē, lai izglābtu daudzus. Jo īpaši tas ir pārsteidzoši ASV ražojuma filmai, kur parasti filmu veidotāji šādus nedemokrātiskus/ nepareizos jautājumus un atbildes nemēdz diskusijā ar saviem skatītājiem iesaistīt. Nepolitkorekts vēstījums, domāt aicinošs.

  raksturi –  4  

  sižets – 4,5  

  tēma/stils – 5   

  vēstījums – 5  

   

   

  Perfect Strangers

  Kādās mājas svinībās draugu kompānija nolemj spēlēt spēli, kurā tiek iesaistīti visi viesu telefoni. Tiek skaļi lasītas īsziņas, visiem ir dzirdami arī uz skaļruni uzliktie telefona zvani. To saturs izraisa “vētras” draugu attiecībās. Filmu skatīties ir interesanti, tomēr vietām pietrūkst ticības notiekošajam/dzīvu raksturu, kas pazuduši aiz filmas veidotāju pārlieku lielas aizrautības ar mehānisko spēles ideju.

  raksturi –  3,5  

  sižets – 4  

  tēma/stils – 4   

  vēstījums – 3,5  

   

   

  Hail, Caesar!

  Filmas atsevišķās ainiņas ir asprātīgas un arī vizuāli baudāmas, ar atsauci uz daudzām Holivudas krāšņākajām filmām. Tomēr vienotu un interesi uzturošu sižeta līniju ir visai grūti saskatīt. Šķiet, šī ir izcilo filmdaru brāļu Koenu atpūtas filma, kur daudzi dramaturģijas veidošanas rīki arī ir palaisti brīvdienās, un skatītājiem vienkārši jāizbauda asprātīgu ainiņu mozaīka. Ja nepietrūkst pacietības. Šķiet, pārāk plāns ir vēstījums par Holivudas smadzeņu skalošanas funkciju, kas pašsaprotama.

  raksturi –  3  

  sižets – 3  

  tēma/stils – 4,5   

  vēstījums – 3,5  

  *) Tiek vērtētas tikai dramaturģijas kvalitātes, vērtējums vidējais no klātesošo viedokļiem, piecu siržu skalā. Komentāri – sarunas tēzes.
 • RUDENS KURSS RAKSTNIEKU SAVIENĪBĀ

  viens pats laiva

   

   

   

   

  24. oktobrī notika pirmā rudens „Dramaturģijas pamatu īsā kursa” nodarbība.

  Līdzās teorētisko zināšanu apguvei kursa dalībniekiem ir iespēja atraisīt savas radošās spējas.

  Kurss paredzēts ikvienam, neatkarīgi no jebkādām iepriekšējām zināšanām un pieredzes. Aicināti ne tikai potenciālie topošie lugu un scenāriju autori, bet arī tie, kas vēlas paraudzīties uz teātra un kino norisēm kvalificētāk. Gaidīti tiek arī tie, kuri piekrīt apgalvojumam, ka dramaturģija ir košs dzīves nospiedums, kas uzrāda mūsu pašu dzīvju likumsakarības.

  Kursa vadītājs Lauris Gundars, radošās rakstīšanas nodarbības vadīs jaunie, bet jau atzītie dramaturgi Justīne Kļava un Klāvs Knuts Sukurs.

  “Pārsteidza, kā izmainījās vērojumi un attieksme pret apkārtnotiekošo. Pēkšņi pavisam parastas dzīves situācijas kļuva iedvesmojošas. Itin kā nomainījās prizma, caur kuru skatoties, kāpju dienišķajā trolejbusā. Šādi ir daudz interesantāk. ” – tāds ir iepriekšējo kursu klausītājas Lauras vērtējums.

  Kursu klausītāji tiksies reizi nedēļā, otrdienās – Latvijas Rakstnieku savienībā, A. Čaka ielā 37-1.

  Nodarbību dienas – 24., 31. oktobris; 7., 14., 21., 28. novembris; 5., 12. decembris.

  Visas dienas no plkst. 18.00 – 21.30.

  Vecākiem par 15 gadiem.

  Mācību maksa – EUR 120.00 (EUR 60.00 mēnesī).

  Jautājumi un pieteikšanās e-pastā: 11@darbnicas.lv

  Iepriekšējo kursu klausītāju atsauksmes šeit:

  http://www.darbnicas.lv/sakam-liepaja/

  http://www.darbnicas.lv/tresais-kurss-beidzies/

  http://www.darbnicas.lv/jau-otrais-kurss/

  http://www.darbnicas.lv/kurss-beidzies-dzive-sakas/

  http://www.darbnicas.lv/pavasara-kurss-razigai-vasarai/

  http://www.darbnicas.lv/kartejais-jaunais-sakums/

  http://www.darbnicas.lv/tagad-es-busu-tavs-dievs/

 • DARBNĪCĀS VĒRTĒ 46

  Dramaturģijas darbnīcās vērtē* (02.06.17.):

   

   

   

  Ātrie igauņu puiši

  Lai gan filmu var saukt par vieglu komēdiju, tas nemaina, ka tai jāievēro dramaturģiski principi. Dažas epizodes šķita neticamas, piemēram, nav skaidrs, kāpēc galvenie varoņi aizbēg no Padomju Savienības. Viņiem trūkst motivācijas: nav parādīts, ka viņu dzīve komunismā nudien būtu tik slikta. Stāsts balstās uz pieņēmuma, ka tā tam jābūt. Ir arī neizmantoti personāži: tāds ir viena galvenā varoņa tēvs, armijnieks, un KGB darbinieks Zviedrijā, kurš parādās divas reizes, taču tikpat kā neko nedara. Un arī paši galvenie varoņi varēja būt izvērstāki – vairāk apspēlēt to, cik smagi viņiem dzīvot svešumā. Tā vietā ir daudz ainu, kas nevirza ne stāstu, ne attīsta personāžus. Tādas ir ainas, kad igauņu puiši Zviedrijā meklē darbu – te viņi mēģina izveidot popgrupu, te mēģina uzrakstīt savu dzīvesstāstu, te apsver piedalīties porno –, taču šīs ainas, šķiet, iekļautas tikai uzjautrināšanās pēc nevis pašu personāžu akūtas vajadzības dēļ. Dīvaini šķiet, ka viens no galvenajiem varoņiem atklājās tikai beigās, un tas rada jautājumu – kāpēc par viņu nevarēja vairāk pastāstīt agrāk? Visbeidzot, paralēles, kas tiek vilktas ar mūsdienu bēgļu krīzi, likās mulsinošas. Protams, ir svarīgi runāt par aktuālām tēmām, tomēr šoreiz (vai vismaz šajā stāstā) tas neiederējās.

  raksturi –  2,5  

  sižets – 3  

  tēma/stils – 4   

  vēstījums – 1,5   

   

   

   

  Doktors Mārtins

  Britu komēdijseriāls, kas Latvijā maz zināms. Tas atgādina citu seriālu – Doktors Hauss. Galvenais varonis ir ārēji uzpūtīgs un kaitinošs, tomēr izcils savas jomas speciālists. Atšķirība starp abiem seriāliem gan tāda, ka Doktorā Mārtinā viss netiek balstīts uz vienu, bet gan vairākiem personāžiem, tāpēc veidojas vairāki patstāvīgi un unikāli stāsti. Tika noskatītas pirmās divas sērijas, un tās ieliek labu pamatu, lai attīstītu stāstu un personāžus tālāk. Var nepatikt aktierspēle, jo galvenais varonis tēlo pārāk teatrāli. Gala secinājums – šis ir viegli aizmirstams, “ikdienas” seriāls. Iespējams neslikti to izvēlēties kā mierīgu atpūtu pirms gulētiešanas.

  raksturi –  3,5  

  sižets – 3,5  

  tēma/stils – 3,5   

  vēstījums – pēc divu sēriju noskatīšanās nav nosakāms

  *) Tiek vērtētas tikai dramaturģijas kvalitātes, vērtējums vidējais no klātesošo viedokļiem, piecu siržu skalā. Komentāri – sarunas tēzes.

Lūdzu, ievadiet savu vārdu! Lūdzu, ievadiet savu e-pasta adresi! Lūdzu, ievadiet ziņu!