10 MINŪTES SLAVAS VISĀ LATVIJĀ

 •  

   

   

   

   

  Jau divus gadus mūsdienīgas Latvijas dramaturģijas tapšanu veicinājis jaunu lugu ideju konkurss „10 minūtes slavas”: reizi mēnesī „Dirty Deal Teatro” telpās pulcējās interesenti, lai dzirdētu svaigas idejas, jaunus autorus, kuriem ir vēlme ieraudzīt savus tekstus izspēlētus uz Latvijas skatuvēm. Konkurss guva atzīstamu ievērību, kādēļ šajā sezonā „10 minūtes slavas” ies plašumā – konkurss notiks visos Latvijas novados, tā dodot iespēju izteikties arī tos, kas līdz Rīgai netika. Ne mazāk būtiski, ka konkursa klausītāji vispirms būs novadu ļaudis, bet maijā labākās idejas vienuviet skanēs Rīgā konkursa finālā, kad katra novada klausītāju balsošanā izvēlētais uzvarētājs ar savu lugu iepazīstinās jau plašāku interesentu un teātra profesionāļu loku. Katra pasākuma uzvarētājs saņems arī naudas balvu.

  Konkurss sāksies ar Rīgas posmu jau 3. decembrī. Janvārī „10 minūtes slavas” notiks Kurzemē –  Liepājas teātrī,  februārī Vidzemē – Valmieras teātrī, martā Zemgalē – Bauskas Kultūras namā, bet Latvijas apstaigāšanu konkurss beigs aprīlī Latgalē – Rēzeknes Augstkolā. Klausītāju pulkā katrā konkursa pasākumā tiks piesaistīti arī teātra profesionāļi, kas ekspertu statusā komentēs jauno ideju iestudēšanas iespējas.

  Ieinteresētajiem autoriem jāpiesakās saskaņā ar konkursa Nolikumu, kas publicēts mājas lapā www.darbnicas.lv.

  „10 minūtes slavas” Latvijā sadarbībā ar Latvijas Dramaturgu ģildi un „Dirty Deal Teatro” rīko biedrība „Darbnīcas”, to atbalsta Latvijas republikas Kultūras ministrija un Valsts Kultūrkapitāla fonds.

   

  TEĀTRA TEKSTU IDEJU KONKURSS

  „10 MINŪTES SLAVAS LATVIJĀ”

  NOLIKUMS

  Rīgā, 2014.gada novembrī

   

  Biedrība DARBNĪCAS, sadarbībā ar „Dirty Deal Teatro” un Latvijas Dramaturgu ģildi izsludina un īsteno teātra tekstu ideju konkursu „10 minūtes slavas Latvijā”. Konkursa mērķis veicināt Latvijas dramaturģijas attīstību, stimulēt jaunu dramaturgu ienākšanu Latvijas teātros, kā arī veicināt jaunu radošo sadarbības platformu iespējas visā Latvijā.

  1. Konkurss norisināsies visos Latvijas novados un Rīgā no 2013.g. decembra līdz 2014. gada maijam.
   1. 2013. gada 2. decembrī RĪGĀ „Dirty Deal Teatro” telpās;
   2. 2014. gada 17. janvārī KURZEMĒ – Liepājas teātrī;
   3. 2014. gada 19. februārī VIDZEMĒ – Valmieras teātrī
   4. 2014. gada 29. martā ZEMGALĒ – Bauskas Kultūras centrā;
   5. 2014. gada 24. aprīlī LATGALĒ – Rēzeknes Augstkolā
   6. 2014. gada maijā konkursa FINĀLS – Rīgā „Dirty Deal Teatro” telpās.
  2. Pretendentiem uz dalību konkursā jāiesūta īss teātra teksta (lugas) idejas apraksts ne vēlāk kā 10 dienas līdz attiecīgā konkursa norises dienai savā novadā. Iesūtīšanas e-pasts: 11@darbnicas.lv. Apraksta apjoms – līdz 1000 zīmēm. Autors ir tiesīgs iesūtīt neierobežotu skaitu pieteikumu, tomēr idejas izklāstam tiks ieteikts tikai viens autora darbs.
  3. Lasījumiem iesūtītos darbus vērtē atlases komisija, kurā līdzās „Darbnīcu”, „Dirty Deal Teatro” un Dramaturgu ģildes deleģētajiem pārstāvjiem tiek iekļauts arī viens attiecīgā novada eksperts. Katram pasākumam organizatori nodrošina publisku uzstāšanos, kā arī trīs teātra speciālistu pieaicināšanu profesionālam idejas novērtējumam: dramaturģijas, režijas, kā arī teātra zinātnes jomās.
  4. Atlases komisija ieteiks dalībai lasījumos ne vairāk par 4 pretendentiem katrā pasākumā. Pretendentu publiskā uzstāšanās nedrīkst pārsniegt 10 minūtes. Vēl 10 minūtes tiek atvēlētas klausītāju jautājumiem un komentāriem, bet 15 minūtes – ekspertu vērtējumiem.
  5. Katrā pasākumā notiek klausītāju balsojums, kura uzvārētājs saņems naudas prēmiju Ls 50.00 apmērā. Prēmētajam autoram ir pienākums līdz 2014. gada maija fināla pasākumam īstenot savu ideju iestudējama teksta formā, ar kuru tas piedalās finalā.
  6. Finālā katram tā dalībniekam būs iespēja iepazīstināt klausītājus ar savu tekstu 20 minūtes. Fināla uzvarētājs tiek noteikts klausītāju balsojumā, saņem prēmiju Ls 100.00 apjomā, kā arī organizatoru ieteikumus teksta iestudēšanai kādā no Latvijas teātriem.
  7. Iesūtot savu idejas tekstu konkursam, pretendents piekrīt šim Nolikumam un apņemas to ievērot. Organizatori apņemas pilnībā ievērot konfidencialitāti, kā arī nodrošina neatlasīto ideju nenokļūšanu publiskā vidē.