DRAMATURĢIJAS KONSULTĀCIJAS

  • Parunāt par savu lugu/scenāriju.

     

     

    Ar LR Kultūras ministrijas atbalstu, sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienības “Literāro Akadēmiju”  biedrība DARBNĪCAS piedāvā bezmaksas konsultācijas dramaturģijā pie Laura Gundara. Tiek piedāvāta iespēja risināt tekstu izveides problēmas,saņemt konkrētus padomus tālākam darbam.

    Pieteikšanās, iepriekš iesūtot savu tekstu konsultantam e-pastā 02@laurisgundars.lv , un saskaņojot konkrēto tikšanās laiku un vietu aptuveni 2 nedēļu ietvaros. Darbu vērtējumi vai padomi netiks sniegti rakstveidā, tikai klātienes konsultācijā. Tekstiem jābūt elektroniskā formātā vai vismaz mašīnrakstā.