OTRĀS “36 STUNDAS”

 •  

   

  Biedrība DARBNĪCAS un „Dirty Deal Teatro”, sadarbībā ar Latvijas Dramaturgu ģildi, izsludina 2. praktiskās teātra tekstu izstrādes darbnīcu lugu konkursu “36 stundas” ar mērķi veicināt Latvijas dramaturģijas attīstību, stimulēt jaunu darbu tapšanu, attīstot daudzveidīgākas radošās sadarbības iespējas starp autoriem un teātri.

   

  Lugu autori tiek aicināti iesūtīt jebkura apjoma pabeigtus lugu tekstus. Darbnīcām atlasīs divas lugas, kuras 36 stundu mēģinājumu procesā tiks izstrādāti līdz skatuves lasījuma formai, nododot tos skatītāju vērtējumam 16. februārī „Dirty Deal Teatro”. Darbnīcu komandas vadīs un ar dramaturgiem cieši sadarbosies režisori Kārlis Krūmiņš un Ģirts Šolis. Darbnīcās varēs piedalīties arī tie dramaturgi, kuru teksti netiks izvēlēti lasījumiem, taču būs iesūtīti konkursam.

  Konkurss „36 stundas” notiek jau otro reizi – pirmājā konkursā pirms gada tika izvēlēti Justīnes Kļavas un Ērika Vilsona teksti, kurus iestudēja Mārtiņš Eihe un Valters Sīlis. Lasījumiem tiek piesaistīti profesionāli aktieri, kas ļauj lugu autoriem iespējami precīzi apjaust savu darbu kvalitātes. Šoreiz konkursa darbnīcas darbā tiks iesaistīti arī potenciālie teātra dramaturgi, tā uzsverot šī kopš pirmskara laikiem gandrīz vai piemirstā tehniskā profesionāļa nepieciešamību šodienas Latvijas teātra procesos. Darbnīcu norises laiks no 2014.g. 10.februāra līdz 16.februārim. „36 stundas” pēc būtības ir vienīgais nacionāla mēroga lugu konkurss, kas tādejādi kļūst regulārs.

              Ieinteresētajiem autoriem līdz 2014.gada 20.janvārim jāiesūta savi teksti radošajam konkursam elektroniski e-pastā 11@darbnicas.lv, norādot darba autora kontaktinformāciju (tālruņa numuru un e-pasta adresi). Konkursam iesniedzamas pabeigtas lugas, taču dramaturgam jābūt atvērtam piedāvājumiem lugas tekstu darbnīcas norises laikā mainīt, ja tas nepieciešams lugas kvalitātes paaugstināšanai, saskaņā ar darbnīcās iegūtajām atziņām un lasījuma režisora, kā arī teātra dramaturga ieteikumiem. Luga nedrīkst būt iepriekš iesniegta kādā citā konkursā, publicēta, vai iestudēta. Lasījumiem iesūtītos darbus vērtēs atlases komisija – dramaturgi Lauris Gundars, Jānis Balodis, Rasa Bugavičute un „Dirty Deal Teatro” direktore Anna Sīle.

   

  2. PRAKTISKĀS TEĀTRA TEKSTU IZSTRĀDES DARBNĪCAS

  „36 STUNDAS”

  NOLIKUMS

  Rīgā, 2013.gada novembrī

   

  1. Biedrība DARBNĪCAS, sadarbībā ar Dirty Deal Teatro, Latvijas Dramaturgu ģildi un Latvijas republikas Kultūras ministrijas atbalstu izsludina un īsteno 2. PRAKTISKĀS TEĀTRA TEKSTU IZSTRĀDES DARBNĪCAS „36 stundas” ar mērķi:

   

   1. veicināt Latvijas dramaturģijas attīstību, stimulēt jaunu darbu tapšanu un to apriti Latvijas teātros;
   2. veicināt jauno dramaturgu atpazīstamību potenciālās auditorijas un teātra profesionāļu vidū;
   3. veicināt jaunu radošo sadarbības platformu iespējas, aktīvi iesaistoties procesā, iedzīvinot lugu teātrī.

   

  1. Darbnīcas norisināsies Dirty Deal Teatro telpās no 2014.g. 10.februāra līdz 16.februārim.
  2. Pretendentiem uz dalību darbnīcās jāiesūta savi teksti radošajam konkursam elektroniski e-pastā 11@darbnicas.lv līdz 2014.gada 20. janvārim, norādot darba autora kontaktinformāciju (tālruņa numuru un e-pasta adresi).
  3. Lasījumiem iesūtītos darbus vērtēs atlases komisija – Lauris Gundars, Maija Treile, Rasa Bugavičute un Anna Sīle.
  4. Komisija izvērtēs darbnīcām iesniegtos darbus, atlasot divus augstvērtīgākos tekstus, kas nedēļas laikā (36 stundās), sadarbībā ar autoru, režisoru un aktieriem, tiks izstrādāti līdz skatuves lasījuma formai, kas paredzami publiska pasākuma veidā 16. Februārī Dirty Deal Teatro. Par atlases rezultātiem autori tiks informēti telefoniski vai elektroniski līdz 1.februārim.
  5. Darbnīcām pieteiktajai lugai jāatbilst šādiem kritērijiem:
   1. konkursam iesniegtajai lugai jābūt pabeigtai, taču dramaturgam jābūt atvērtam piedāvājumiem lugas tekstu darbnīcas norises laikā mainīt, ja tas nepieciešams lugas kvalitātes paaugstināšanai, saskaņā ar darbnīcās iegūtajām atziņām un lasījuma režisora ieteikumiem;
   2. luga nedrīkst būt iesniegta kādā citā konkursā, publicēta, vai iestudēta.
  6. Pretendentam uz dalību Darbnīcās jābūt gatavam pilnā apjomā piedalīties darbnīcās, iesaistoties diskusijās u.c. darbnīcu procesos kopā ar piesaistītajiem režisoriem un aktieriem apspriežot gan savu, gan citu klausītāju tekstus. Skatuviskās izstrādes procesā visu pretendentu dalība ir obligāta.
  7. Iesūtot savu tekstu darbnīcu konkursam, pretendents piekrīt šim nolikumam un apņemas to ievērot.
  Lasi par 2013. gada “36 stundām” -

  http://www.darbnicas.lv/36-stundas-sasvidusu-plaukstu/

  http://www.darbnicas.lv/36-stundas-tiras-dzives/

  http://www.darbnicas.lv/darbnicas-lasis-visjaunako/

  Projekts notiek, pateicoties Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Kultūrkapitāla atbalstam