TREŠĀS “36 STUNDAS”

 •  

   

  Biedrība DARBNĪCAS un „Dirty Deal Teatro”, sadarbībā ar Latvijas Dramaturgu ģildi, izsludina 3. praktiskās teātra tekstu izstrādes darbnīcu lugu konkursu “36 stundas”. Konkursa un darbnīcas mērķis – veicināt Latvijas dramaturģijas attīstību, stimulēt jaunu darbu tapšanu, attīstot daudzveidīgākas radošās sadarbības iespējas starp autoriem un teātri.

  Lugu autori tiek aicināti iesūtīt jebkura apjoma pabeigtus lugu tekstus. Darbnīcām atlasīs divas lugas, kuras 36 stundu mēģinājumu procesā tiks izstrādāti līdz skatuves lasījuma formai, nododot tos skatītāju vērtējumam 21. februārī „Dirty Deal Teatro”. Darbnīcu norises laiks no 2015.g. 16.februāra līdz 21.februārim. Darbnīcu komandas vadīs un ar dramaturgiem cieši sadarbosies režisores Daiga Kažociņa un Marta Elīna Martinsone. Darbnīcās varēs piedalīties arī tie dramaturgi, kuru teksti netiks izvēlēti lasījumiem, taču būs iesūtīti konkursam.

  Konkurss „36 stundas” notiek jau trešo reizi – iepriekš tā ietvaros tikuši izstrādāti un izspēlēti publikai Justīnes Kļavas, Aivas Birbeles, Neretieša un Ērika Vilsona teksti, to režiju bija uzņēmušies režisori Mārtiņš Eihe, Kārlis Krūmiņš, Ģirts Šolis un Valters Sīlis. Lasījumiem tiek piesaistīti profesionāli aktieri, kas ļauj lugu autoriem iespējami precīzi apjaust savu darbu kvalitātes.

  „36 stundas” pēc būtības ir vienīgais nacionāla mēroga lugu konkurss, kas nu jau kļuvis regulārs.

  Ieinteresētajiem autoriem līdz 2015. gada 30. janvārim jāiesūta savi teksti radošajam konkursam elektroniski e-pastā 11@darbnicas.lv, norādot darba autora kontaktinformāciju (tālruņa numuru un e-pasta adresi). Konkursam iesniedzamas pabeigtas lugas, taču dramaturgam jābūt atvērtam piedāvājumiem lugas tekstu darbnīcas norises laikā mainīt, ja tas nepieciešams lugas kvalitātes paaugstināšanai, saskaņā ar darbnīcās iegūtajām atziņām un lasījuma režisora ieteikumiem. Luga nedrīkst būt iepriekš iesniegta kādā citā konkursā, publicēta, vai iestudēta, kā arī tā nedrīkst būt literāra darba dramatizējums. Lasījumiem iesūtītos darbus vērtēs atlases komisija – dramaturgi Lauris Gundars, Rasa Bugavičute un „Dirty Deal Teatro” direktore Anna Sīle. 

  Konkursa Nolikums zemāk.

  Atsauksmes par iepriekšējām darbnīcām šeit:

  NOSLĒGUŠĀS OTRĀS 36 STUNDAS

  36 STUNDAS SASVĪDUŠU PLAUKSTU

  Projekts notiek, pateicoties Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Kultūrkapitāla atbalstam.

   

  3. PRAKTISKĀS TEĀTRA TEKSTU IZSTRĀDES DARBNĪCAS

  „36 STUNDAS”

  NOLIKUMS

  Rīgā, 2014.gada novembrī

   

  1. Biedrība DARBNĪCAS, sadarbībā ar Dirty Deal Teatro, Latvijas Dramaturgu ģildi, Kultūrkapitāla fondu un Latvijas republikas Kultūras ministrijas atbalstu izsludina un īsteno 3. PRAKTISKĀS TEĀTRA TEKSTU IZSTRĀDES DARBNĪCAS „36 stundas” ar mērķi:

   

   1. veicināt Latvijas dramaturģijas attīstību, stimulēt jaunu darbu tapšanu un to apriti Latvijas teātros;
   2. veicināt jauno dramaturgu atpazīstamību potenciālās auditorijas un teātra profesionāļu vidū;
   3. veicināt jaunu radošo sadarbības platformu iespējas, aktīvi iesaistoties procesā, iedzīvinot lugu teātrī.

   

  1. Darbnīcas norisināsies Dirty Deal Teatro telpās no 2015.g. 16.februāra līdz 21.februārim.
  2. Pretendentiem uz dalību darbnīcās jāiesūta savi teksti radošajam konkursam elektroniski e-pastā 11@darbnicas.lv līdz 2015. gada 30. janvārim, norādot darba autora kontaktinformāciju (tālruņa numuru un e-pasta adresi).
  3. Lasījumiem iesūtītos darbus vērtēs atlases komisija – Lauris Gundars, Rasa Bugavičute un Anna Sīle.
  4. Komisija izvērtēs darbnīcām iesniegtos darbus, atlasot divus augstvērtīgākos tekstus, kas nedēļas laikā (36 stundās), sadarbībā ar autoru, režisoru un aktieriem, tiks izstrādāti līdz skatuves lasījuma formai, kas paredzami publiska pasākuma veidā 21. februārī Dirty Deal Teatro. Par atlases rezultātiem autori tiks informēti telefoniski vai elektroniski līdz 9. februārim.
  5. Darbnīcām pieteiktajai lugai jāatbilst šādiem kritērijiem:
   1. konkursam iesniegtajai lugai jābūt pabeigtai, taču dramaturgam jābūt atvērtam piedāvājumiem lugas tekstu darbnīcas norises laikā mainīt, ja tas nepieciešams lugas kvalitātes paaugstināšanai, saskaņā ar darbnīcās iegūtajām atziņām un lasījuma režisora ieteikumiem;
   2. luga nedrīkst būt literāra darba dramatizējums;
   3. luga nedrīkst būt iesniegta kādā citā konkursā, publicēta, vai iestudēta.
  6. Pretendentam uz dalību Darbnīcās jābūt gatavam pilnā apjomā piedalīties darbnīcās, iesaistoties diskusijās u.c. darbnīcu procesos kopā ar piesaistītajiem režisoriem un aktieriem apspriežot gan savu, gan citu klausītāju tekstus. Skatuviskās izstrādes procesā atlasīto pretendentu dalība ir obligāta, pretējā gadījumā tiek izvēlēts cits iesūtītais teksts.
  7. Iesūtot savu tekstu darbnīcu konkursam, pretendents piekrīt šim nolikumam un apņemas to ievērot.