VIENS PRET VISIEM

 •  

   

   

  Jaunās dramaturģijas konkurss.

  Biedrība DARBNĪCAS un „Goda Teātris” sadarbībā ar Liepājas Universitātes Latvijas Dramaturģijas centru izsludina praktiskās teātra tekstu izstrādes darbnīcu – lugu konkursu “36 stundas – skola”. Konkursa un darbnīcas mērķis – veicināt Latvijas dramaturģijas attīstību, stimulēt jaunu darbu tapšanu, attīstot daudzveidīgākas radošās sadarbības iespējas starp autoriem un teātriem.

   

  Šī gada darbnīcu “36 stundu – skola” devīze VIENS PRET VISIEM, ieteicamais darbojošos personu loks pusaudži, to vide. Tematika pakārtota Goda teātra pamata auditorijai – skolu jauniešiem. Lugu autori tiek aicināti iesūtīt pabeigtus lugu tekstus, kuru apjoms aptuveni 40 minūtes skatuves laika. (Zemāk – Nolikums.)

  Darbnīcām atlasīs divas lugas, kuras 36 stundu mēģinājumu procesā tiks izstrādātas līdz skatuves lasījuma formai-iestudējumam, nododot tos skatītāju vērtējumam  2017.gada 3.aprīlī Mākslas telpā “18:24″ (Liepājā, A. Pumpura ielā 10). Turpmāk abi iestudējumi paliks Goda teātra repertuārā intensīvai izrādīšanai jauniešu auditorijās vismaz vienas sezonas garumā.

  Darbnīcu norises laiks – no 2017.gada 27.marta līdz 1.aprīlim. Radošās komandas vadīs un ar dramaturgiem cieši sadarbosies režisori Leons Leščinskis un Normunds Griestiņš, kā arī seši Liepājas teātra aktieri, nedēļas laikā (36 stundās) pārvēršot darbus līdz lasījuma/uzveduma formai.

  Darbnīcās varēs piedalīties arī tie autori, kuru teksti netiks izvēlēti lasījumiem, taču būs iesūtīti konkursam – katram autoram tiks nodrošināta padziļināta viņa iesūtītās lugas analīze, ko kopā ar autoriem veiks teātra profesionāļi.

  Konkurss „36 stundas” notiek jau piekto reizi – iepriekš tā ietvaros tikuši izstrādāti un publikai izspēlēti Nila Saksa, Austra Pirktiņa, Justīnes Kļavas, Aivas Birbeles, Neretieša un Ērika Vilsona teksti, to režiju bija uzņēmušies režisori Mārtiņš Eihe, Kārlis Krūmiņš, Ģirts Šolis, Valters Sīlis, Marta Martinsone un Daiga Kažociņa.

  Ieinteresētajiem autoriem līdz 2017. gada 20.martam jāiesūta savi teksti radošajam konkursam elektroniski e-pastā 11@darbnicas.lv, norādot darba autora kontaktinformāciju (tālruņa numuru un e-pasta adresi). Konkursam iesniedzamas pabeigtas lugas, taču dramaturgam jābūt atvērtam piedāvājumiem lugas tekstu darbnīcas norises laikā mainīt, ja tas nepieciešams lugas kvalitātes paaugstināšanai saskaņā ar darbnīcās iegūtajām atziņām un lasījuma režisora ieteikumiem. Luga nedrīkst iepriekš būt iestudēta, kā arī tā nedrīkst būt literāra darba dramatizējums.

  Lasījumiem iesūtītos darbus vērtēs atlases komisija – dramaturgs Lauris Gundars, Rasa Bugavičute (Liepājas teātris) un Zanda Gūtmane (Liepājas universitāte).

   

  PRAKTISKĀS TEĀTRA TEKSTU IZSTRĀDES DARBNĪCAS

  “36 STUNDAS – SKOLA”

  NOLIKUMS

  Rīga 2017.gada februārī

   

  Biedrība DARBNĪCAS sadarbībā ar Goda teātri un Liepājas Universitātes Latvijas Dramaturģijas centru izsludina un īsteno PRAKTISKĀS TEĀTRA TEKSTU IZSTRĀDES DARBNĪCAS „36 stundas – skola” ar mērķi:

  veicināt jaunu autoru meklēšanu jauniešu/skolēnu auditorijās;

  veicināt jauno dramaturgu atpazīstamību potenciālās auditorijas un teātra profesionāļu vidū;

  veicināt jaunu radošo sadarbības platformu iespējas, aktīvi iesaistoties procesā, iedzīvinot lugu teātrī;

  Darbnīcu “36 stundu – skola” devīze VIENS PRET VISIEM, ieteicamais darbojošos personu loks pusaudži, to vide. Tematika pakārtota Goda teātra pamata auditorijai – skolu jauniešiem. Iesūtāmi pabeigti dramaturģiski teksti, kuru apjoms aptuveni 40 minūtes skatuves laika.

  Lasījumiem iesūtītos darbus vērtēs atlases komisija – Lauris Gundars, Rasa Bugavičute (Liepājas teātris) un Zanda Gūtmane (Liepājas universitāte). Balsojot tiks atlasīti divi atbilstošākie teksti, kuri nedēļas laikā (36 stundās) sadarbībā ar autoru, režisoru un aktieriem tiks izstrādāti līdz iestudējuma formai, kas tiks izrādīti 3. aprīlī Liepājas Mākslas telpā “18:24″. Turpmāk abi iestudējumi paliks Goda teātra repertuārā intensīvai izrādīšanai jauniešu auditorijās vismaz vienas sezonas garumā.

  Darbnīcas norisināsies Mākslas telpā “18:24″ (Liepājā A. Pumpura ielā 10) no 2017.gada 27.marta līdz 1.aprīlim.

  Pretendentiem uz dalību darbnīcās jāiesūta savi teksti radošajam konkursam elektroniski e-pastā 11@darbnicas.lv līdz 2017. gada 20.martam, norādot darba autora kontaktinformāciju (tālruņa numuru un e-pasta adresi). Par atlases rezultātiem autori tiks informēti telefoniski vai elektroniski līdz 27.martam.

  Pretendentam uz dalību Darbnīcās jābūt gatavam pilnā apjomā piedalīties darbnīcās, iesaistoties diskusijās u.c. darbnīcu procesos kopā ar piesaistītajiem režisoriem un aktieriem apspriežot gan savu, gan citu klausītāju tekstus. Skatuviskās izstrādes procesā atlasīto pretendentu dalība ir obligāta, pretējā gadījumā tiek izvēlēts cits iesūtītais teksts.

  Darbnīcām pieteiktajai lugai jāatbilst šādiem kritērijiem:

  konkursam iesniegtajai lugai jābūt pabeigtai, taču dramaturgam jābūt atvērtam piedāvājumiem lugas tekstu darbnīcas norises laikā mainīt, ja tas nepieciešams lugas kvalitātes paaugstināšanai saskaņā ar darbnīcās iegūtajām atziņām un lasījuma režisora ieteikumiem;

  luga nedrīkst būt literāra darba dramatizējums;

  luga nedrīkst būt iestudēta.

  Iesūtot savu tekstu darbnīcu konkursam, pretendents piekrīt šim nolikumam un apņemas to ievērot.